Sankciju saraksti

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

LR likums „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums”

LR likums „Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums”

MK 2016. g. 8. marta noteikumi Nr. 138 „Noteikumi par valstīm un starptautiskajām organizācijām, kuras sastādījušas to personu sarakstus, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai masu iznīcināšanas ieroču izgatavošanā, glabāšanā, pārvietošanā, lietošanā vai izplatīšanā”

MK 2016. g. 15. jūlija noteikumi Nr. 468 „Starptautisko un nacionālo sankciju izpildes kārtība”

Izvērstā meklēšana

Pret visām personām, kas iekļautas vienotajos sarakstos netiek attiecināts viens un tas pats sankciju režīms (programma), kā arī personas iekļautas sarakstos balstoties uz dažādiem sarakstos iekļaušanas kritērijiem. Līdz ar to likuma subjektiem pienākums ir īstenot ierobežojumus atbilstoši katram konkrētam sankciju režīmam (programmai).