Personas profils

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

Id
117545-113896-es
Persona
Socorro Elizabeth, Hernández Hernández; Socorro Elizabeth Hernández Hernández
Adrese
00, UNKNOWN
Datums
1952-03-11; 2018-06-25, 2018-06-25; 2018-06-25
Personas veids
person
Programma
VEN
Saraksts
ES
Saraksta izdevējs
ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Faila nosaukums
xmlFullSanctionsList_1_1.xml
Drukāšanas datums
2019-04-24


Pirmavota dati:
<sanctionEntity designationDate="2018-06-25" designationDetails="" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.4638.88" logicalId="117545">
    <regulation regulationType="amendment" organisationType="council" publicationDate="2018-06-25" entryIntoForceDate="2018-06-25" numberTitle="2018/899 (OJ L160 I)" programme="VEN" logicalId="113896">
      <publicationUrl>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0899&amp;from=EN</publicationUrl>
    </regulation>
    <subjectType code="person" classificationCode="P"/>
    <nameAlias firstName="Socorro Elizabeth" middleName="" lastName="Hernández Hernández" wholeName="Socorro Elizabeth Hernández Hernández" function="Member (Rector) of the National Electoral Council (CNE) and member of the National Electoral Board (JNE)." title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="117547">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2018-06-25" numberTitle="2018/899 (OJ L160 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0899&amp;from=EN"/>
    </nameAlias>
    <birthdate circa="false" calendarType="GREGORIAN" city="" zipCode="" birthdate="1952-03-11" dayOfMonth="11" monthOfYear="3" year="1952" region="" place="" countryIso2Code="00" countryDescription="UNKNOWN" regulationLanguage="en" logicalId="117546">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2018-06-25" numberTitle="2018/899 (OJ L160 I)" publicationUrl="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0899&amp;from=EN"/>
    </birthdate>
  </sanctionEntity>