Personas profils

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

Id
2863393-ano
Persona
FAZEEL-A-TUL SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI Shaykh Aminullah Sheik Aminullah Abu Mohammad Aminullah Peshawari Abu Mohammad Amin Bishawri Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari Shaykh Aminullah Al-Peshawari
Adrese
Ganj District, Peshawar, Pakistan Shunkrai village, Sarkani District, Konar Province, Afghanistan
Datums
1967; 1961; 1973; 2009-06-29; 2013-07-24; 2019-05-01
Personas veids
Individual
Programma
Al-Qaida
Saraksts
ANO
Saraksta izdevējs
ANO apvienotais saraksts (consolidated.xml)
Faila nosaukums
consolidated.xml
Drukāšanas datums
2019-07-19


Pirmavota dati:
<INDIVIDUAL><DATAID>2863393</DATAID><VERSIONNUM>1</VERSIONNUM><FIRST_NAME>FAZEEL-A-TUL</FIRST_NAME><SECOND_NAME>SHAYKH ABU MOHAMMED</SECOND_NAME><THIRD_NAME>AMEEN</THIRD_NAME><FOURTH_NAME>AL-PESHAWARI</FOURTH_NAME><UN_LIST_TYPE>Al-Qaida</UN_LIST_TYPE><REFERENCE_NUMBER>QDi.273</REFERENCE_NUMBER><LISTED_ON>2009-06-29</LISTED_ON><COMMENTS1>Associated with Al-Qaida (QDe.004). Head of Ganj madrasa, a.k.a. Madrasa
Jamia Taleemul Quran wal Hadith, a.k.a. Madrasa Taleemul Quran wal Sunnah, located at
the Ganj Gate, Phandu Road, Peshawar, Pakistan. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals</COMMENTS1><NATIONALITY><VALUE>Afghan</VALUE></NATIONALITY><LIST_TYPE><VALUE>UN List</VALUE></LIST_TYPE><LAST_DAY_UPDATED><VALUE>2013-07-24</VALUE><VALUE>2019-05-01</VALUE></LAST_DAY_UPDATED><INDIVIDUAL_ALIAS><QUALITY>Good</QUALITY><ALIAS_NAME>Shaykh Aminullah</ALIAS_NAME></INDIVIDUAL_ALIAS><INDIVIDUAL_ALIAS><QUALITY>Good</QUALITY><ALIAS_NAME>Sheik Aminullah</ALIAS_NAME></INDIVIDUAL_ALIAS><INDIVIDUAL_ALIAS><QUALITY>Good</QUALITY><ALIAS_NAME>Abu Mohammad Aminullah Peshawari</ALIAS_NAME></INDIVIDUAL_ALIAS><INDIVIDUAL_ALIAS><QUALITY>Good</QUALITY><ALIAS_NAME>Abu Mohammad Amin Bishawri</ALIAS_NAME></INDIVIDUAL_ALIAS><INDIVIDUAL_ALIAS><QUALITY>Good</QUALITY><ALIAS_NAME>Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri</ALIAS_NAME></INDIVIDUAL_ALIAS><INDIVIDUAL_ALIAS><QUALITY>Good</QUALITY><ALIAS_NAME>Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari</ALIAS_NAME></INDIVIDUAL_ALIAS><INDIVIDUAL_ALIAS><QUALITY>Good</QUALITY><ALIAS_NAME>Shaykh Aminullah Al-Peshawari</ALIAS_NAME></INDIVIDUAL_ALIAS><INDIVIDUAL_ALIAS><QUALITY/><ALIAS_NAME/></INDIVIDUAL_ALIAS><INDIVIDUAL_ALIAS><QUALITY/><ALIAS_NAME/></INDIVIDUAL_ALIAS><INDIVIDUAL_ADDRESS><CITY>Ganj District</CITY><STATE_PROVINCE>Peshawar</STATE_PROVINCE><COUNTRY>Pakistan</COUNTRY></INDIVIDUAL_ADDRESS><INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH><TYPE_OF_DATE>APPROXIMATELY</TYPE_OF_DATE><YEAR>1967</YEAR></INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH><INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH><TYPE_OF_DATE>APPROXIMATELY</TYPE_OF_DATE><YEAR>1961</YEAR></INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH><INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH><TYPE_OF_DATE>APPROXIMATELY</TYPE_OF_DATE><YEAR>1973</YEAR></INDIVIDUAL_DATE_OF_BIRTH><INDIVIDUAL_PLACE_OF_BIRTH><STATE_PROVINCE>Shunkrai village, Sarkani District, Konar Province</STATE_PROVINCE><COUNTRY>Afghanistan</COUNTRY></INDIVIDUAL_PLACE_OF_BIRTH><INDIVIDUAL_DOCUMENT/><SORT_KEY/><SORT_KEY_LAST_MOD/></INDIVIDUAL>