Personas profils

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

Id
6455-692-es
Persona
Mohamed, Hamcho; Mohamed Hamcho
Adrese
00, UNKNOWN
Datums
1966-05-20; 2015-01-26, 2015-01-26; 2011-05-24; 2015-01-26
Personas veids
person
Programma
SYR
Saraksts
ES
Saraksta izdevējs
ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Faila nosaukums
xmlFullSanctionsList_1_1.xml
Drukāšanas datums
2019-07-18


Pirmavota dati:
<sanctionEntity designationDetails="" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.2485.80" logicalId="6455">
    <regulation regulationType="amendment" organisationType="council" publicationDate="2015-01-26" entryIntoForceDate="2015-01-26" numberTitle="2015/108 (OJ L20)" programme="SYR" logicalId="692">
      <publicationUrl>http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_020_R_0002&amp;from=EN</publicationUrl>
    </regulation>
    <subjectType code="person" classificationCode="P"/>
    <nameAlias firstName="Mohamed" middleName="" lastName="Hamcho" wholeName="Mohamed Hamcho" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="12497">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2011-05-24" numberTitle="504/2011 (OJ L136)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:136:0045:0047:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <birthdate circa="false" calendarType="GREGORIAN" city="" zipCode="" birthdate="1966-05-20" dayOfMonth="20" monthOfYear="5" year="1966" region="" place="" countryIso2Code="00" countryDescription="UNKNOWN" regulationLanguage="en" logicalId="1563">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2015-01-26" numberTitle="2015/108 (OJ L20)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_020_R_0002&amp;from=EN"/>
    </birthdate>
    <identification diplomatic="false" knownExpired="false" knownFalse="false" reportedLost="false" revokedByIssuer="false" issuedBy="" latinNumber="" nameOnDocument="" number="002954347" region="" countryIso2Code="00" countryDescription="UNKNOWN" identificationTypeCode="passport" identificationTypeDescription="National passport" regulationLanguage="en" logicalId="582">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2011-05-24" numberTitle="504/2011 (OJ L136)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:136:0045:0047:EN:PDF"/>
    </identification>
  </sanctionEntity>