Personas profils

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

Id
69-348-es
Persona
Abdel-Taouab Moullah Houwaïch Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh
Adrese
Mosul, 00, UNKNOWN Baghdad, 00, UNKNOWN IQ, IRAQ
Datums
1957, 1942-03-14, 1942-03-14, 1957; 2003-07-08, 2003-07-07; 2003-07-08
Personas veids
person
Programma
IRQ
Saraksts
ES
Saraksta izdevējs
ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Faila nosaukums
xmlFullSanctionsList_1_1.xml
Drukāšanas datums
2019-06-17


Pirmavota dati:
<sanctionEntity designationDetails="" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.148.68" logicalId="69">
    <remark>UNSC RESOLUTION 1483 BASIS</remark>
    <regulation regulationType="regulation" organisationType="commission" publicationDate="2003-07-08" entryIntoForceDate="2003-07-07" numberTitle="1210/2003 (OJ L169)" programme="IRQ" logicalId="348">
      <publicationUrl>http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF</publicationUrl>
    </regulation>
    <subjectType code="person" classificationCode="P"/>
    <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Abdel-Taouab Moullah Houwaïch" function="" title="" nameLanguage="FR" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="405">
      <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2003-07-08" numberTitle="1210/2003 (OJ L169)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh" function="Director of Organisation of Military Industrialisation" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="105">
      <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2003-07-08" numberTitle="1210/2003 (OJ L169)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh" function="Deputy Prime Minister" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="104">
      <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2003-07-08" numberTitle="1210/2003 (OJ L169)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <citizenship region="" countryIso2Code="IQ" countryDescription="IRAQ" regulationLanguage="en" logicalId="21">
      <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2003-07-08" numberTitle="1210/2003 (OJ L169)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF"/>
    </citizenship>
    <birthdate circa="true" calendarType="GREGORIAN" city="Mosul" zipCode="" year="1957" region="" place="" countryIso2Code="00" countryDescription="UNKNOWN" regulationLanguage="en" logicalId="71">
      <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2003-07-08" numberTitle="1210/2003 (OJ L169)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF"/>
    </birthdate>
    <birthdate circa="false" calendarType="GREGORIAN" city="Baghdad" zipCode="" birthdate="1942-03-14" dayOfMonth="14" monthOfYear="3" year="1942" region="" place="" countryIso2Code="00" countryDescription="UNKNOWN" regulationLanguage="en" logicalId="74">
      <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2003-07-08" numberTitle="1210/2003 (OJ L169)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF"/>
    </birthdate>
    <birthdate circa="false" calendarType="GREGORIAN" city="Mosul" zipCode="" birthdate="1942-03-14" dayOfMonth="14" monthOfYear="3" year="1942" region="" place="" countryIso2Code="00" countryDescription="UNKNOWN" regulationLanguage="en" logicalId="73">
      <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2003-07-08" numberTitle="1210/2003 (OJ L169)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF"/>
    </birthdate>
    <birthdate circa="true" calendarType="GREGORIAN" city="Baghdad" zipCode="" year="1957" region="" place="" countryIso2Code="00" countryDescription="UNKNOWN" regulationLanguage="en" logicalId="72">
      <regulationSummary regulationType="regulation" publicationDate="2003-07-08" numberTitle="1210/2003 (OJ L169)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF"/>
    </birthdate>
  </sanctionEntity>