Personas profils

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

Id
7168-1072-es
Persona
Aamir Ali Choudry Huzaifa Amir Ali Chaudry Aamir Ali Chaudary Aamir, Ali, Chaudhry; Aamir Ali Chaudhry
Adrese
00, UNKNOWN PK, PAKISTAN
Datums
1986-08-03; 2012-10-30, 2012-10-29; 2012-10-30
Personas veids
person
Programma
TAQA
Saraksts
ES
Saraksta izdevējs
ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Faila nosaukums
xmlFullSanctionsList_1_1.xml
Drukāšanas datums
2019-07-19


Pirmavota dati:
<sanctionEntity designationDate="2012-10-18" designationDetails="" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.3073.96" logicalId="7168">
    <remark>Date of designation referred to in Article 2a (4) (b): 18.10.2012.</remark>
    <regulation regulationType="amendment" organisationType="commission" publicationDate="2012-10-30" entryIntoForceDate="2012-10-29" numberTitle="1002/2012 (OJ L300)" programme="TAQA" logicalId="1072">
      <publicationUrl>http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:300:0043:0044:EN:PDF</publicationUrl>
    </regulation>
    <subjectType code="person" classificationCode="P"/>
    <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Aamir Ali Choudry" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="16594">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2012-10-30" numberTitle="1002/2012 (OJ L300)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:300:0043:0044:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Huzaifa" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="16596">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2012-10-30" numberTitle="1002/2012 (OJ L300)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:300:0043:0044:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Amir Ali Chaudry" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="16595">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2012-10-30" numberTitle="1002/2012 (OJ L300)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:300:0043:0044:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Aamir Ali Chaudary" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="16593">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2012-10-30" numberTitle="1002/2012 (OJ L300)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:300:0043:0044:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="Aamir" middleName="Ali" lastName="Chaudhry" wholeName="Aamir Ali Chaudhry" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="16592">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2012-10-30" numberTitle="1002/2012 (OJ L300)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:300:0043:0044:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <citizenship region="" countryIso2Code="PK" countryDescription="PAKISTAN" regulationLanguage="en" logicalId="783">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2012-10-30" numberTitle="1002/2012 (OJ L300)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:300:0043:0044:EN:PDF"/>
    </citizenship>
    <birthdate circa="false" calendarType="GREGORIAN" city="" zipCode="" birthdate="1986-08-03" dayOfMonth="3" monthOfYear="8" year="1986" region="" place="" countryIso2Code="00" countryDescription="UNKNOWN" regulationLanguage="en" logicalId="1942">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2012-10-30" numberTitle="1002/2012 (OJ L300)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:300:0043:0044:EN:PDF"/>
    </birthdate>
    <identification diplomatic="false" knownExpired="false" knownFalse="false" reportedLost="false" revokedByIssuer="false" issuedBy="" latinNumber="" nameOnDocument="" number="BN 4196361" region="" countryIso2Code="PK" countryDescription="PAKISTAN" identificationTypeCode="passport" identificationTypeDescription="National passport" regulationLanguage="en" logicalId="808">
      <remark>pakistani passport issued on 28.10.2008, expiring 27.10.2013</remark>
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2012-10-30" numberTitle="1002/2012 (OJ L300)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:300:0043:0044:EN:PDF"/>
    </identification>
    <identification diplomatic="false" knownExpired="false" knownFalse="false" reportedLost="false" revokedByIssuer="false" issuedBy="" latinNumber="" nameOnDocument="" number="33202-7126636-9" region="" countryIso2Code="PK" countryDescription="PAKISTAN" identificationTypeCode="id" identificationTypeDescription="National identification card" regulationLanguage="en" logicalId="809">
      <remark>(pakistani national identity card)</remark>
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2012-10-30" numberTitle="1002/2012 (OJ L300)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:300:0043:0044:EN:PDF"/>
    </identification>
  </sanctionEntity>