Personas profils

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

Id
7231-101046-es
Persona
Ahmed Shah Noorzai Obaidullah Mullah Ahmed Shah Noorzai Haji Ahmad Shah Haji Mullah Ahmad Shah Maulawi Ahmed Shah Mullah Mohammed Shah
Adrese
Quetta, PK, PAKISTAN PK, PAKISTAN
Datums
1985-01-01, 1981; 2017-03-09, 2017-03-10; 2017-03-09; 2013-03-22; 2014-10-08
Personas veids
person
Programma
AFG
Saraksts
ES
Saraksta izdevējs
ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Faila nosaukums
xmlFullSanctionsList_1_1.xml
Drukāšanas datums
2019-07-18


Pirmavota dati:
<sanctionEntity designationDate="2013-02-26" designationDetails="" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.3706.30" logicalId="7231">
    <remark>Owns and operates the Roshan Money Exchange. Provided financial services to Ghul Agha Ishakzai and other Taliban in Helmand Province. Alternative title is Maulavi. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5278407</remark>
    <regulation regulationType="amendment" organisationType="council" publicationDate="2017-03-09" entryIntoForceDate="2017-03-10" numberTitle="2017/404 (OJ L63)" programme="AFG" logicalId="101046">
      <publicationUrl>http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&amp;from=EN</publicationUrl>
    </regulation>
    <subjectType code="person" classificationCode="P"/>
    <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Ahmed Shah Noorzai Obaidullah" function="Provided financial services to Ghul Agha Ishakzai and other Taliban in Helmand Province." title="(a) Mullah, (b) Maulavi" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="17134">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2017-03-09" numberTitle="2017/404 (OJ L63)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&amp;from=EN"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Mullah Ahmed Shah Noorzai" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="17135">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2013-03-22" numberTitle="261/2013 (OJ L82)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:082:0018:0020:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Haji Ahmad Shah" function="" title="Maulavi" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="17136">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2013-03-22" numberTitle="261/2013 (OJ L82)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:082:0018:0020:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Haji Mullah Ahmad Shah" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="17137">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2013-03-22" numberTitle="261/2013 (OJ L82)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:082:0018:0020:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Maulawi Ahmed Shah" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="17138">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2013-03-22" numberTitle="261/2013 (OJ L82)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:082:0018:0020:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="" middleName="" lastName="" wholeName="Mullah Mohammed Shah" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="17139">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2013-03-22" numberTitle="261/2013 (OJ L82)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:082:0018:0020:EN:PDF"/>
    </nameAlias>
    <birthdate circa="false" calendarType="GREGORIAN" city="Quetta" zipCode="" birthdate="1985-01-01" dayOfMonth="1" monthOfYear="1" year="1985" region="" place="" countryIso2Code="PK" countryDescription="PAKISTAN" regulationLanguage="en" logicalId="2005">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2013-03-22" numberTitle="261/2013 (OJ L82)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:082:0018:0020:EN:PDF"/>
    </birthdate>
    <birthdate circa="false" calendarType="GREGORIAN" city="Quetta" zipCode="" year="1981" region="" place="" countryIso2Code="PK" countryDescription="PAKISTAN" regulationLanguage="en" logicalId="2006">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2014-10-08" numberTitle="1057/2014 (OJ L293)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_293_R_0001&amp;from=EN"/>
    </birthdate>
    <address city="Quetta" street="" poBox="" zipCode="" region="" place="" asAtListingTime="false" countryIso2Code="PK" countryDescription="PAKISTAN" regulationLanguage="en" logicalId="2649">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2014-10-08" numberTitle="1057/2014 (OJ L293)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_293_R_0001&amp;from=EN"/>
    </address>
    <identification diplomatic="false" knownExpired="false" knownFalse="false" reportedLost="false" revokedByIssuer="false" issuedBy="" latinNumber="" nameOnDocument="" number="NC5140251" validFrom="2009-10-23" validTo="2014-10-22" region="" countryIso2Code="PK" countryDescription="PAKISTAN" identificationTypeCode="passport" identificationTypeDescription="National passport" regulationLanguage="en" logicalId="854">
      <remark>pakistani passport issued on 23 october 2009 expires on 22 october 2014, officially cancelled as of 2013</remark>
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2017-03-09" numberTitle="2017/404 (OJ L63)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&amp;from=EN"/>
    </identification>
    <identification diplomatic="false" knownExpired="false" knownFalse="false" reportedLost="false" revokedByIssuer="false" issuedBy="" latinNumber="" nameOnDocument="" number="54401-2288025-9" region="" countryIso2Code="PK" countryDescription="PAKISTAN" identificationTypeCode="id" identificationTypeDescription="National identification card" regulationLanguage="en" logicalId="855">
      <remark>national identity card number, officially cancelled as of 2013</remark>
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2014-10-08" numberTitle="1057/2014 (OJ L293)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_293_R_0001&amp;from=EN"/>
    </identification>
  </sanctionEntity>