Personas profils

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

Id
7301-1274-es
Persona
Aleksandr, Galkin; Aleksandr Galkin Александр, Викторович, Галкин; Александр Викторович Галкин
Adrese
00, UNKNOWN
Datums
1958-03-22; 2014-05-29, 2014-05-29; 2014-05-29
Personas veids
person
Programma
UKR
Saraksts
ES
Saraksta izdevējs
ES jaunais sankciju saraksts (xmlFullSanctionsList_1_1.xml)
Faila nosaukums
xmlFullSanctionsList_1_1.xml
Drukāšanas datums
2019-04-24


Pirmavota dati:
<sanctionEntity designationDetails="" unitedNationId="" euReferenceNumber="EU.2798.65" logicalId="7301">
    <regulation regulationType="amendment" organisationType="council" publicationDate="2014-05-29" entryIntoForceDate="2014-05-29" numberTitle="577/2014 (OJ L160)" programme="UKR" logicalId="1274">
      <publicationUrl>http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_160_R_0004&amp;from=EN</publicationUrl>
    </regulation>
    <subjectType code="person" classificationCode="P"/>
    <nameAlias firstName="Aleksandr" middleName="" lastName="Galkin" wholeName="Aleksandr Galkin" function="Commander of Russia's Southern Military District (&quot;SMD&quot;)." title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="17706">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2014-05-29" numberTitle="577/2014 (OJ L160)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_160_R_0004&amp;from=EN"/>
    </nameAlias>
    <nameAlias firstName="Александр" middleName="Викторович" lastName="Галкин" wholeName="Александр Викторович Галкин" function="" title="" nameLanguage="" strong="true" regulationLanguage="en" logicalId="17774">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2014-05-29" numberTitle="577/2014 (OJ L160)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_160_R_0004&amp;from=EN"/>
    </nameAlias>
    <birthdate circa="false" calendarType="GREGORIAN" city="" zipCode="" birthdate="1958-03-22" dayOfMonth="22" monthOfYear="3" year="1958" region="" place="" countryIso2Code="00" countryDescription="UNKNOWN" regulationLanguage="en" logicalId="2119">
      <regulationSummary regulationType="amendment" publicationDate="2014-05-29" numberTitle="577/2014 (OJ L160)" publicationUrl="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_160_R_0004&amp;from=EN"/>
    </birthdate>
  </sanctionEntity>