Personas profils

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 4. panta 4. daļas prasībām šajā tīmekļa vietnē tiek publicēti Ministru kabineta atzītu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītie to personu saraksti, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās.

Uzzināt vairāk

Id
ofac-10657
Persona
Mish'an Rakin Thamin, AL-JABURI, Mushan, Meshaan, Mishan, Mashaan, Mash'an, Mish'an, Mush'an, Mashan, Meshan Thamin, Mishan Riqardh Damin, Mishaan, Mashaan Rakadh Dhamin, Misham, Mish'an Rakkad Damin, AL-JUBURI, JIBOURI, AL-JABOURI, JABOURI, EL-JBURI, AL-JIBURI, JUBURI, AL-JABBURI, AL JABOURI, AL-JUBOURI, AL JABBURY, AL JABURI, ALJABOURI
Adrese
15018 Latakia Syria, 15019 Damascus Syria
Datums
01 Aug 1957
Personas veids
Individual
Programma
IRAQ3
Saraksts
OFAC
Saraksta izdevējs
OFAC saraksts (sdn.xml)
Faila nosaukums
sdn.xml
Drukāšanas datums
2018-11-20


Pirmavota dati:
<sdnEntry>
  <uid>10657</uid>
  <firstName>Mish'an Rakin Thamin</firstName>
  <lastName>AL-JABURI</lastName>
  <sdnType>Individual</sdnType>
  <programList>
   <program>IRAQ3</program>
  </programList>
  <idList>
   <id>
    <uid>5242</uid>
    <idType>Passport</idType>
    <idNumber>01374026</idNumber>
   </id>
  </idList>
  <akaList>
   <aka>
    <uid>10616</uid>
    <type>a.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>AL-JABURI</lastName>
    <firstName>Mushan</firstName>
   </aka>
   <aka>
    <uid>10617</uid>
    <type>a.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>AL-JUBURI</lastName>
    <firstName>Meshaan</firstName>
   </aka>
   <aka>
    <uid>10618</uid>
    <type>a.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>JIBOURI</lastName>
    <firstName>Mishan</firstName>
   </aka>
   <aka>
    <uid>10619</uid>
    <type>a.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>AL-JABOURI</lastName>
    <firstName>Mishan</firstName>
   </aka>
   <aka>
    <uid>10620</uid>
    <type>a.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>JABOURI</lastName>
    <firstName>Mashaan</firstName>
   </aka>
   <aka>
    <uid>10622</uid>
    <type>a.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>EL-JBURI</lastName>
    <firstName>Mash'an</firstName>
   </aka>
   <aka>
    <uid>10623</uid>
    <type>a.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>AL-JUBURI</lastName>
    <firstName>Mish'an</firstName>
   </aka>
   <aka>
    <uid>10624</uid>
    <type>a.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>AL-JIBURI</lastName>
    <firstName>Mush'an</firstName>
   </aka>
   <aka>
    <uid>10625</uid>
    <type>a.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>JUBURI</lastName>
    <firstName>Mashan</firstName>
   </aka>
   <aka>
    <uid>10626</uid>
    <type>a.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>AL-JABBURI</lastName>
    <firstName>Mishan</firstName>
   </aka>
   <aka>
    <uid>10627</uid>
    <type>a.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>AL JABOURI</lastName>
    <firstName>Meshan Thamin</firstName>
   </aka>
   <aka>
    <uid>10628</uid>
    <type>a.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>AL JABOURI</lastName>
    <firstName>Mishan Riqardh Damin</firstName>
   </aka>
   <aka>
    <uid>10629</uid>
    <type>a.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>AL-JUBOURI</lastName>
    <firstName>Mishaan</firstName>
   </aka>
   <aka>
    <uid>10630</uid>
    <type>a.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>AL JABBURY</lastName>
    <firstName>Mashaan Rakadh Dhamin</firstName>
   </aka>
   <aka>
    <uid>10631</uid>
    <type>a.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>AL JABURI</lastName>
    <firstName>Misham</firstName>
   </aka>
   <aka>
    <uid>10653</uid>
    <type>a.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>ALJABOURI</lastName>
    <firstName>Mashaan</firstName>
   </aka>
   <aka>
    <uid>10654</uid>
    <type>a.k.a.</type>
    <category>strong</category>
    <lastName>AL-JABBURI</lastName>
    <firstName>Mish'an Rakkad Damin</firstName>
   </aka>
  </akaList>
  <addressList>
   <address>
    <uid>15018</uid>
    <city>Latakia</city>
    <country>Syria</country>
   </address>
   <address>
    <uid>15019</uid>
    <city>Damascus</city>
    <country>Syria</country>
   </address>
  </addressList>
  <nationalityList>
   <nationality>
    <uid>6046</uid>
    <country>Iraq</country>
    <mainEntry>true</mainEntry>
   </nationality>
  </nationalityList>
  <citizenshipList>
   <citizenship>
    <uid>6047</uid>
    <country>Syria</country>
    <mainEntry>true</mainEntry>
   </citizenship>
  </citizenshipList>
  <dateOfBirthList>
   <dateOfBirthItem>
    <uid>6048</uid>
    <dateOfBirth>01 Aug 1957</dateOfBirth>
    <mainEntry>true</mainEntry>
   </dateOfBirthItem>
  </dateOfBirthList>
  <placeOfBirthList>
   <placeOfBirthItem>
    <uid>6049</uid>
    <placeOfBirth>Ninwa, Iraq</placeOfBirth>
    <mainEntry>true</mainEntry>
   </placeOfBirthItem>
  </placeOfBirthList>
 </sdnEntry>